VENDLUSFOND

Ajalugu

Sihtasutus Reservohvitseride kogu vendlusfond asutati 13.02.2012 aastal Eesti Reservohvitseride Kogu poolt. Fondi eesmärgiks on pakkuda toetust ja abi hätta sattunud Eesti Vabariigi kaitseväelaste, kaitseliitlaste, reservohvitseride, reservväelaste, erusõjaväelaste ning nende perekonnaliikmetele.

Fondi tegutsemise jooksul on rahalist toetust välja makstud neljal korral ja osutatud õigusabi ühel korral.

Fondi majandustegevuse aluseks on Eesti Kaitseväe ohvitseri tseremoniaalmõõkade projekt. Soetades SA Reservohvitseride Kogu Vendlusfondi kaudu maaväeohvitseri, mereväeohvitseri mõõga või õhuväeohvitseri vestu, toetatakse muuhulgas ka fondi eesmärkide elluviimist.

VENDLUSFONDI PÕHIKIRI


Toetuse taotlemine

Fond annab välja järgnevat liiki ühekordseid toetusi: 
1. matusetoetus, 
2. õigusabi toetus,
3. ravikulude toetus,
4. eluaseme toetus, 
5. toimetuleku toetus.

Taotlus esitada vabas kirjalikus vormis fondi juhatusele. Taotlus saata vendlusfond@erok.ee või  Endla 16, 10142, Tallinn.

TOETUSE MÄÄRAMISE KORD


Fondi juhtimine

Fondi juhtimisorganid on juhatus ja nõukogu.
Nõukogu liikmed on mjr Andre Lilleleht, kpt Villu Õun, n-ltn Ivar Sibul.

Igapäevast tegevust juhib ltn Mari Uuemaa.

mari.uuemaa @ erok.ee

+372  511 5248


Silmapaistvad panustajad


Major Heino Piirsalu

Fondi esimene ja pikaajaline juht mjr Heino Piirsalu eestvedamisel sai kogu Eesti Kaitseväe tseremoniaalmõõga projekt ideest reaalsuseks. 

Eeskirjad, määrused, pildid jms mis puudutas vähegi ennesõjaaegse Eesti ohvitseri esitismõõku leidis arhiividest muuseumidest ja kollektsionääridelt ning kogus kokku mjr Piirsalu. 2007. aastal anti kogu selle materjali põhjal koos Reet Naberiga välja kogumik "Kaitseväe ohvitseri mõõk". 

  


Foto: Teet Malsroos


Mõõga taastamiseks kasutati eeskujuna mjr Piirsalu enda kollektsioonis säilinud kõige varasemat originaalmõõga mudelit. Lisaks koostöös Kaitseväega tehti aastatel 2004-2005 üleskutsed leida säilinud enne II maailmasõja aegseid Eesti Vabariigi esitismõõku, mida ka leiti ja antikvariaatidest kokku osteti. Kõige kogutu põhjal tehti valmis esimene kavand maaväe ohvitseri mõõgast.

Mjr Piirsalu käis isiklikult Saksamaal ajaloolise traditsiooni alusel mõõku valmistavas tehases kohal, et täpsustada sealsete meistritega viimsed detailid ja 2006. aasta sügisel esitletigi esimest taastatud Maaväe ohvitseri mõõka.